top of page

Je bent begonnen met het lezen van mijn algemene voorwaarden.

Misschien sta je op het punt mij in te schakelen voor een opdracht.

In dat geval, dankjewel, en hopelijk tot snel!

Maar als je gewoon nieuwsgierig bent is dat natuurlijk ook prima: Welkom!

Je leest hieronder wat je van mij mag verwachten en wat ik van jou verwacht

als jij mij ‘inhuurt’ in mijn functie als ritueelbegeleider of als BABS.

* Over deze voorwaarden;

Door mondeling of schriftelijk een overeenkomst met mij aan te gaan,

geef je aan dat je ook akkoord gaat met onderstaande voorwaarden: 

* Ga je namens anderen met mij de overeenkomst aan, dan zijn de algemene voorwaarden ook van toepassing. Ik ga ervan uit dat je ze, als dat nodig is, vooraf met die anderen doorspreekt.

 

* Ik houd geheim wat vertrouwelijk is!

Om je goed van dienst te kunnen zijn, kan het soms zijn dat we het over vertrouwelijke dingen hebben.

Wees gerust, ik verplicht me tot geheimhouding van alles wat mij als vertrouwelijk ter kennis is gekomen en alles wat verondersteld is normaalgesproken vertrouwelijk te zijn.

De geheimhouding blijft van kracht, ook na het afronden van de opdracht.

 

* Dit geldt voor mijn tarieven;

Ik kom vooraf een tarief overeen voor de opdracht. Dat kan één van de standaardtarieven zijn  of het uurtarief, of een combinatie van een standaardtarief en het uurtarief.

Als je mij de opdracht verstrekt, geldt het standaardtarief voor de dienst waarvoor je mij hebt ingeschakeld. 

De kosten voor mijn diensten als ritueelbegeleider zijn inclusief btw. 


* Huur je mij in via de uitvaartondernemer, dan kan het zijn dat mijn factuur naar haar of hem gaat. Mijn vergoeding maakt dan deel uit van de rekening die je van de uitvaartondernemer krijgt.


* Als je wilt annuleren of wijzigen;

Ben je nadat je mij de opdracht hebt gegeven, van gedachten veranderd? Dat kan gebeuren.

Als je de opdracht annuleert, betaal je de uren die ik tot dan toe heb gemaakt, tegen het geldende uurtarief.

Voor het goed uitvoeren van mijn opdracht heb ik de  juiste, volledige en betrouwbare informatie nodig. Ook als jij namens anderen de opdracht met mij aangaat.

Jij staat daar als opdrachtgever voor in.
 Gaat er bij het uitvoeren van de opdracht iets mis en reken je mij dat aan?

Mijn aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat ik voor de opdracht ben overeengekomen.

Ik heb mijn best gedaan de voorwaarden helder, redelijk, en realistisch te verwoorden.

Staat je na het lezen van de voorwaarden iets in de weg om mij in te schakelen?

Laat het me weten!

0430368bd97f3db354fc6745d3956904618adc4b.webp
bottom of page